מדריך זה הינו עבור משתמשים אשר מעוניינים למחוק את המשתמש והמידע השמור באפליקציית "Booked".

שימו לב כי פעולה זו לא ניתנת לשחזור, המידע עבור המשתמש שלכם יישמר למשך שבוע ולאחר מכן יימחק לצמיתות ולא ניתן יהיה לשחזר את המידע.
אם ברצונכם לשחזר את המשתמש וטרם עבר שבוע ממועד ביצוע המחיקה לפי ההוראות בדף זה יש ליצור קשר עם צוות התמיכה:
לחצו כאן לדרכי יצירת קשר

שלב 1 – כניסה להגדרות:

שלב 2 – כניסה ל-"הגדרות מתקדמות":

שלב 3 – לחיצה על "מחיקת משתמש":

שלב 4 – אישור מחיקת המשתמש ע"י לחיצה על "מחיקה":

שלב 5 – על מנת לאמת את זהותכם יש להזין את סיסמת המשתמש שלכם, לאחר הזנת הסיסמא המשתמש וכל המידע השמור עבורכם יימחקו:

שימו לב כי פעולה זו לא ניתנת לשחזור, המידע עבור המשתמש שלכם יישמר למשך שבוע ולאחר מכן יימחק לצמיתות ולא ניתן יהיה לשחזר את המידע.

אם ברצונכם לשחזר את המשתמש וטרם עבר שבוע ממועד ביצוע המחיקה לפי ההוראות הנ"ל יש ליצור קשר עם צוות התמיכה:
לחצו כאן לדרכי יצירת קשר